¨ podnikatelský plán

pondělí 15. srpna 2016

Co je to metoda Imitum?Metoda Imitum je metoda výuky cizích jazyků. Vznikla jako důsledek problémů školních metod, protože stále větší polovina lidí tvrdí, že neumí cizí jazyk.


Co řeší metoda Imitum?

       Problematickým místem číslo 1 bývá zapamatování si slovíček. Na škole se většinou učíte zpaměti po jednom a to je docela průšvih. Takové slovíčko, pokud jej neslyšíte ve větě, lehce zapomenete. Metoda Imitum učí slovíčka tím, že posloucháte a vidíte celé věty.
       Již na druhé hodině výuky jazyka se setkáte s nějakým pravidlem, kterému spadá do gramatiky. A vy se učíte gramatiku – tedy vysvětlit či pochopit stavbu vět. Jenže zamyslete se – copak ve svém rodném jazyce přemýšlíte, zda je to minulý čas či budoucí? Nějak vám ta mluva sama naskakuje. A podobně to dělá metoda Imitum – gramatiku prostě používáte a tím se ji učíte, aniž byste museli umět jednotlivé gramatické prvky přesně popsat.
       Ve školních metodách student zažívá mnoho stresu …. Jejda, to slovíčko mi právě TEĎ vypadlo. V metodě Imitum toto neřešíte – v této metodě není žádný stres.
       Už jste někdy slyšeli, že nemluvíte anglicky, ale czenglish (čéngliš)? To je proto, že si stále překládáte a jednoduše v tom jazyce nemyslíte. Imitum řeší přirozenou stavbu věty.
       Biflování znamená, že používáte mechanickou paměť – oproti tomu Imitum využívá velmi logickou paměť – a tím si více a jednodušeji zapamatujete.
       Ve škole máte jeden hoooodně velký problém – slyšíte špatnou výslovnost vašich spolužáků, kteří se také učí jazyk. To je velký problém! Co si má váš mozek zapamatovat? Kolikrát to slyšíte dobře a kolikrát to slyšíte špatně? A rozpoznáte to, kdy je to dobře a kdy špatně? To dost dobře ani nejde. V metodě Imitum slyšíte výhradně správnou výslovnost rodilého mluvčího – a můžete slyšet jak britskou, tak i americkou angličtinu.
       Ve škole již v první lekci píšete a mluvíte nahlas. Pamatujete si, kolikrát jste se učili vyslovovat hlásky? Jen na jedné hodině? A jak jste si tu výslovnost zapamatovali? V metodě Imitum prvně JEN posloucháte, až to máte naposlouchané, pak mluvíte a nakonec dojde i na to psaní.

Školní metody řadím mezi metody analytické … podobně, jako se učíte pravopis rodného jazyka. Naproti tomu metoda Imitum vychází z přirozenéhochování člověka – z napodobování. Dokonce Imitujete i chování svých rodičů atd.

Super příkladem je tento E-nook ke stažení zdarma