¨ podnikatelský plán

Proč bohatí investují do zlata?

Fyzické zlato by měl mít ve svém portfoliu každý investor


(Jiří Uhman)

Druhy investic

Nejdříve vás seznámím s druhy investic, což mi umožní představit vám zlato jako nutnost investice.
První kategorií jsou aktivní investice, kdy investor aktivně sleduje vývoj investic a snaží se reagovat
koupí, prodejem či jinými akcemi pro zvyšování hodnoty svého portfolia a patří tam akcie, waranty
nebo certifikáty. Co se týká pasivních investic tak tam investor vloží prostředky do nějaké investice a
sleduje výnos své investice. Patří tam fondy, spořící produkty a tak dále. Tyto dvě kategorie investic
dobře známé.

Dále dělím investice na zajišťovací, které vyčleňuji z těch pasivních. Právě tam patří zlato nebo
nemovitosti. Jde o investice do reálné komodity, produkty. To znamená, že není vázán na to, jaký
bude výnos, ale má v sobě majetkovou hodnotu a můžete tímto majetkem disponovat. Zlato má
oproti nemovitostem výhodu, že je možné ho i přenášet nebo směňovat.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Nakupovat zlato se musí umět<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Vývoj ceny zlata na světovém trhu

Poslední roky byly známé tím, že ceny zlata rostly. Je to vázáno hlavně nákupem a prodejem reálného
zlata ve světových trzích. Všichni víme, že v období nejistoty na finančních trzích a po roce 2008 do
roku 2011 cena zlata rapidně stoupala. Po roce 2011 si můžeme všimnout drobných poklesů. Mezi
lety 2005 až 2011 cena zlata vyrostla 4x a za posledních 5 let cena o 40% klesla.
Vývoj ceny zlata se může odchylovat v českých korunách oproti cenám udávaných v dolarech.
Kulminace v českých korunách byla nejvyšší hlavně v letech 2012 a 2013, ale to bylo způsobeno tím,
že dolar začal růst rychleji, než byla cena zlata. Kulminace ceny zlata je v českých korunách tedy
přibližně o dva roky zpožděná.

Zlato jako investice

Zlato bereme jako investici zajišťovací. Ve své reálné podobě mi mohla fungovat jako majetková
hodnota a prochází cenovým vývojem. Zlato jako majetek je vnímáno jako zvláštní majetek a
investice, která si uchovává prioritní vlastnosti a je zde vysoká míra poptávky, kdy se nedá
předpokládat, že by tomu v budoucnu bylo jinak. Zlato je tradiční a uznávaná a respektovaná
hodnota. Je to udržitelná hodnota díky svým dobrým chemicko-fyzikálním vlastnostem a dá se
snadno uchovávat. Široká povědomost o zlatě a jeho kvalitě mezi lidmi. Má svou likviditu i mezi
obyčejnými lidmi a je možné prodat ho jako majetek i člověku, který není investor. Jedná o obecně
přijímanou hodnotu. Nadále bude dobrým majetkem díky své omezené světové zásobě. Lidé, kteří se
zlatem obchodují, vědí, že zásoby zlata jsou známé a zároveň věcdí, že zásoby jsou omezené.  Celkové
množství zlata ve světě by se mělo pohybovat mezi 220-230 tisíci tun a z toho kolem 150 tun je dnes
již v oběhu. Zlato by jako investice do budoucna měla být dobrou majetkovou hodnotou a investicí.
Oproti jiným kovům je nákup zlata v ČR osvobozen od DPH.

Historie zlata

Připomeňme si některá známá fakta z historie zlata. Ukážeme si dva časové intervaly. První bude
posilování kontextu zlata v historickém kontextu, později oslabení významu v krytí národních měn a
později zlato nepříznivý vývoj otočilo a vrátilo se mezi poptávané investice.
V prvních letech po objevení zlata šlo hlavně o jeho estetickou kvalitu a už tehdy bylo zlato
poptáváno. Jako platidlo je zlato doloženo od roku 700 př. N. l. na území dnešního Turecka.
Největšího rozkvětu dosáhlo zlato ve středověku a na počátku novověku, kdy zlato bylo první

komoditou, která kryla měny a používala se jako peníze. Především to bylo v zemích na jihu Evropy,
kde se zlata těžilo více. V Českých a moravských zemích bylo spíše využíváno stříbro a zlata nebylo
tolik. K nám se zlato dostalo do oběhu spíše v 18. století. Dalším zajímavým milníkem je bimetalický
standard, který byl přijat kongresem Spojených států v roce 1792 a jeho základem jsou dva kovy –
zlato a stříbro. Co se týká zlata, bylo určeno, že jeden dolar bude kryt cenou zlata o hodnot 19,30
dolarů za unci a tento systém vydržel do roku 1834, kdy muselo dojít k prvnímu přepočítání arity
dolaru vůči zlatu a bylo nutné reagovat na inflaci dolaru vůči zlatu a bylo přepočítáno. Oproti dnešní
hodnotě zlata se tehdy jednalo o velmi nízkou hodnotu. Tento poměr trval téměř 100 let. V roce 1919
bylo zahájeno „dohadování světové ceny zlata“. Odbodí „zlatého standardu“ panovalo od roku 1934,
kdy prezident Roosevelt pozastavil směnitelnost amerického dolaru a vydal zákaz držení a exportu
zlata fyzickými osobami. Nová cena dolaru byla stanovena na 35 dolaru za trojskou unci. Na začátku
druhé světové války v roce 1939 byl uzavřen londýnský trh se zlatem a po válce vznikl nový Bretton-
Woods systém. Rok 1971 znamenal ukončení oficiální parity dolaru ke zlatu a byl ukonče systém
Bretton-Woods.

V roce 1999 byla uzavřena dohoda CBGA (Central Bank Gold Agreement), kdy 15 evropckých
centrálních bank vydalo prohlášení, že zlato zůstává důležitým prvkem jejich rezerv a společně
stanovili prodej zlata z rezerv na 400 tun ročně po dobu 5 let. Po roce 2008 nastává období prudkého
zvýšení ceny zlata. V roce 2015 se však systém určení světové ceny zlata v Londýně otřásá v základě a je potřeba přijít se změnami.

Určení ceny zlata na světových trzích

Domníváme se, že cena zlata je stanovena pouze nabídkou a poptávkou. Do jisté míry to není zcela
správně a při určení této ceny by hrozili pouze burzovní obchody. Cena je odvozena cenou zlata
vázaného na cenné papíry nebo derivátů. Určení ceny je tedy na burze, ale oficiální cena, za kterou
dochází k prodeji a nákupu na světových trzích, je určována prohlášením asociace vybraných
obchodníků se zlatými slitky. Od roku 1919 se pravidelně 2x denně schází pět významných bank a
snaží se cenu dohodnout. Obchodníci na trhu měli zjistit, jestli za tuto cenu bude poptávka a jestli je
možné přijít s touto nabídkou, Pokud se nesetkala nabídka a poptávka s touto nastřelenou cenou,
obchodníci museli posunout ceny. Překvapivě se cena domluvila poměrně rychle. Od roku 1994 se
jedná pouze o 4 obchodníky, kdy skupinu opustil NM Rothschild. Reálná cena je regulována obchody
na burze. Od tohoto systému se chce odejít kvůli tomu, že dochází k nastřelení ceny pouze 2x denně,
což již není komfortní a dnes by se musela určovat mnohem častěji. Cena zlata se nechá odvíjet od
burzovních obchodů.

Formy, možnosti investic do zlata

Existují různé formy, které mohou investoři zvolit. Můžete nakupovat reálné zlato, ale i produkty, kde
je cena odvozována od zlata. Tři základní formy jsou – nákup reálného zlata v podobě slitek nebo
mincí. Dále nákup „zlatých schránek „ nebo v rámci spoření do zlata, kdy investor nenakupuje fyzické zlato. Další možností je nakupování zlata v rámci futures kontraktů, warantů nebo certifikátů. Futures kontakty spočívají v nakupování cenných papír, které se odvíjejí od ceny zlata. Waranty jsou i na zlato a patří k vysoce spekulativním produktům. Zlato se dá navázat i na produkty, kde zlato pouze určuje cenu produktů.

Výhody a nevýhody jednotlivých druhů investic do zlata

Nákup zlaté schránky a spoření do zlata má tu nevýhodu, že v sobě skrývá nejistotu ohledně portfolia
investic fondů. Cena nákupu je obvykle vyšší a je zde nutnost platby správci. Jedná se však o možnost spoření na nákup zlata v případě, kdy nemáte k dispozici příliš velkou hotovost.
Future kontrakty, waranty a certifikáty na zlato jsou jistou formou spekulace a představují částečně
hazardní sázku. Nikdy nejste opravdovým vlastníkem reálného majetku ve zlatě. Podmínky obchodu
jsou v zásadě standardizované.  Je zde vysoká míra likvidity a obchod je jištěn burzou.
Nákup reálného (fyzického) zlata má tu výhodu, že nakupujete reálný majetek, který mohou využít i
budoucí generace. Časování obchodu je víceméně individuální. Je zde jistá možnost sjednat nižší cenu nákupu. Jedná se o formu zajištění v případě, že dojde ke kolapsu ekonomiky nebo politické krizi v zemi. Reálné zlato má nižší likviditu, což znamená, že máte nižší množství odkupujících a nemáte tak jistotu dobrého prodeje. A diskont při prodeji je také nižší a je často pod nákupní cenou. Nenese pravidelný důchod a nemůžete očekávat pravidelný výnos v případě, že se zlatem dále
neobchodujete.
Nakupovat zlato se musí umět

Investice do zlata – základní pravidla

Chtěl bych poukázat na to, že především dnes je velmi vhodné investovat do zlata v reálné podobě.
Zlato je nadále jednou z forem majetku pro diverzifikaci portfolia, kdy vytváříme majetkové hodnoty.
Představím vám zkušenosti, jak se k investici do zlata stavě. Pokud jste začínajícími investory, je
vhodné získat základní znalosti o zlatu a rozumět zlatu jako produktu. Doporučuje se v první řadě
rozumět produktu, do kterého chcete investovat. Soustřeďte se na nákup reálného zlata, i když víte,
že na něm tolik nevyděláte, ale budete spíše tvořit majetek. Je doporučeno držet podíl majetku, který
by měl být ve zlatě zhruba 1 desetinu majetku, někdy 15%. Reálné zlato nakupujte v pravidelných
intervalech a nemyslete na aktuální cenu zlata. Nesoustřeďte se na sledování ceny zlata a časování
nákupu. Samozřejmě je vhodné nakupovat v dobách, kdy má zlato nižší hodnotu. Zlato dokupujeme
pravidelně a snažíme se vytvořit určitý objem majetku ve zlatě. Kupujte od ověřených a tradičních
dodavatelů, jako jsou například švýcarské slitky, kanadské, americké, jihoafrické mince nebo rakouský
philharmoniker. Nezapomínejte na nákup sběratelských mincí, které drží hodnotu. Zlato uschovávejte
ideálně v bankovní schránce.

Základní znalosti o zlatu

Proč je zlato vzácné? Zlato je vzácné, protože jeho množství je omezené, je vysoce užitečné a
chemicky velmi stabilní.
Ryzost zlata znamená kvalitu zlatého slitku. Udává se v karátech a je značená puncem.
Nákupní cena reálného zlata je ovlivněna hmotností, jakou plánujete nakupovat. Vývoj 1g a 20g není
zcela identický a většinou platí, že čím vyšší hmotnost nakupujete, tím nižší cenu platíte. Není to ale
vždy pravidlem.

Jak odhadnout vývoj ceny zlata?

Můžete spoléhat na to, že budete nakupovat podle odhadu vývoje ceny zlata. Bylo by vhodné
nakoupit v době, kdy je cena dole a když budeme vědět, že bude cena klesat, tak vyčkat na datum
poklesu. Faktory jsou rozděleny do dvou indikátorů – negativní a pozitivní korelace.
Mezi negativní korelované faktory patří úrokové sazby, vývoj akciových trhů a vývoj světových měn.
Dá se očekávat, že při poklesu úrokových sazeb, cena zlata zřejmě poroste.
Pozitivní korelace, které mohou vést ke snížení ceny zlata, jsou vývoj ceny ropy, inflace nebo politická nestabilita.

Od koho nakupovat?

Dbejte na to, abyste kupovali od ověřených dodavatelů s možností zpětného odkupu a vždy
s certifikátem! Poslední dobou bývá oblíbené arabské zlato, ale na trhu je celá řada zlata bez
certifikátu. Největší cenu očekáváme u švýcarských slitků, oproti tomu arabské zlato je levnější,
protože má menší kvalitu, často nemá certifikát.

Nakupovat zlato se musí umět

Zlaté pamětní mince

Jejich cena není závislá pouze na aktuální ceně zlata. Jejich cena v čase většinou roste.  O ceně mince
navíc rozhoduje její kvalita, vzácnost, počet kusů v oběhu, specifičnost mince. Existuje poměrně
široká nabídka nově vydávaných mincí. Dobré je investovat do zlatých pamětních mincí, kde se dá
předpokládat, že cena poroste. Ovšem bez znalostí numismatiky nebo bez rad od odborníka je lepší
nenakupovat mince od sběratelů, ale raději mince vydané centrální bankou nebo Českou mincovnou.


Nakupovat zlato se musí umět