¨ podnikatelský plán

Investor in People - rozvoj zaměstnanců pro firmy

Investor in People Investor in People

Hm Partners
Rozvoj lidí a organizaci
INVESTORS
IN PEOPLE

Investor in People (IIP)


Standart Investor In People – je jednou mezinárodně uznávanou normou v oblasti systémového rozvoje lidských zdrojů, jejíž zavedení organizací zajišťuje vyjmečnou schopnost strategicky zdokonalovat svou činnost naplňovat definované poslaní a vize, za efektivní a účinné podpory vlastních zaměstnanců. O udělení certifikátu Investor in People rozhoduje tkvz. Recognition panel – sdružení nositelů tohoto ocenění se sídlem ve Velké Británii.
Principy řešení
·         Plánovaní jasných, všem srozumitelných podnikatelských cílů propojených s cíli zaměstnanců a jejich rozvojem
·         Aktivity směřující k naplnění definovaných cílů, včetně schopnosti manažeru efektivně vést, řídit a rozvíjet své zaměstnance, vztahovat je do hry a dosahovat výsledků.
·         Hodnocení výsledků vzdělaní a rozvoje ve vazbě na plnění definice cílů a zdokonalování celého systému.

Pro koho je standart IIP určen:
·         Podniky a instituce různého zaměření
·         Úřady
·         Ministerstva
Cílem je zvýšit výkonnost těchto organizací, prostřednictvím efektivně fungujícího systému rozvoje lidských zdrojů, slaďujícího potřeby organizace a jejich zaměstnanců.
Již samotná cesta za tímto cílem pozitivně ovlivňuje vnitřní klima podniku, a projevuje se i navenek v lepší úrovni poskytovaných služeb a tím i vy vyšší spokojenosti klientů. Není totiž pochyb o tom, že vzdělaný, motivovaný a celkově spokojený člověk pracuje a komunikuje s okolím mnohem lépe než ten, kdo dochází do zaměstnaní s obavami či nechutí a žije s pocitem, že jeho práce nikoho nezajímá a od svých nadřízených nedostává konstruktivní zpětnou vazbu.
Jde o spojení podnikatelského myšlení, excelentního systému RLZ s lidským přístupem.
Doba implementace
·         Průběžná, metodická, vzdělávací a konzultační podpora při zavádění a hodnocení dosažených výsledků: 6 -24 měsíců.
·         Certifikační audit s dotazníkovým šetřením a osobními pohovory: 2-4 dny.
·         1/2  denní workshop k udělení standardu a další práce s ním.
Co Vám nabízíme:
·         Poskytnutí základních informací a předaní znalosti o IIP, jeho kritériích, logice zavedení i hodnocení.
·         Metodickou, vzdělávací a konzultační pomoc při implementaci standardu a hodnocení dosažených výsledků.
·         Nezávažné hodnocení současné úrovně úřadu v porovnaní se standardem IIP a vlastní zkušeností se zavaděním standardu. (jsme nositelé zlatého odznaku IIP) a další dva úřady jsme ke zlatému odznaku přivedli).
·         Zpracovaní projektů implementace IIP, včetně žádostí o jejich spolufinancování ze strukturálních fondů EU.
Přínosy zavedení standardu IIP


·         Vyšší výkonnost
·         Vyšší kvalita a efektivita poskytovaných služeb
·         Urychlení zavádění změn
·         Pocit větší sounáležitosti zaměstnancům s organizací
·         Nižší náklady náborového procesu
·            Přesnější kritéria hodnocení výkonnosti a dosahovaných výsledků
·         Efektivnější komunikace
·         Vyšší motivace zaměstnanců
·         Nárůst týmové práce
·         Efektivní budování partnerských sítí
                                                               
                                                              


Odpovědný konzultant:                              Ing. Zdeněk Michálek, certifikovaný poradce IIP
                                                               Tel: +420 606 760 130, E-mail: zmichalek@hmpartners.cz

více na této stránce společnosti hm partners