¨ podnikatelský plán

Komunikace - jak sdělovat lidem změny

jak lidem říkat změny prosazovaní změn

Komunikace a prosazování změn

 Komunikace a prosazování změn
Tento článek vznikl ze semináře z 28.2 2015 jak lidem sdělovat změny.
Obsah tipu:
1.       Jak komunikovat změny kolegům, a podřízeným
2.       Co dělat, aby lidé změnu přijali
    3.       Co dělat, když lidé změnu nepřijímají

Zajímá vás to?
Navštivte náš web, www.firemní-sociologie.cz, kde se dozvíte více. Pokud máme času, objednejte si nás na workshop, seminář, jste-li manažer, rádi vám nabídneme individuální poradenský den.
Kontakt:
e-mail na nás vojtech.bednár@firemni-sociolog.cz telefon 731 782 385

Jak účinně komunikovat změny


Tip 1: Lidé změnu nechtějí
Změna je život, změnu musíte mít rádi, změnu musíte chtít, Tyto a další věci, často slýcháte a možná i říkáte, ale nic z nich není pravda. Naprostá většina lidí změny nechce, změn se bojí a změny odmítá. Pokud o tom víme, a pokud se na to dovedeme připravit, máme výhodu.

Tip 2: Srozumitelná komunikace
Klíčovým elementem úspěšné komunikace změny je, aby byla všem zúčastněným srozumitelná. Každá snaha změnu bagatelizovat, zamluvit, nedostatečně vysvětlit, svést pozornost z podstatného faktoru, nebo se vymluvit ze zodpovědnosti vede k větším a větším problémům. Je naprosto nezbytné, abychom za změnu, kterou máme komunikovat převzali zodpovědnost, a abychom ji srozumitelně vysvětlovali všem. Klíčové věci je nezbytně nutné opakovat, klidně stále dokola.

Tip 3: Podstatné nejdříve, vše dohromady
Nemá nejmenší smysl snažit se kolegům či podřízeným změnu „dávkovat“. Podstatné věci by měli slyšet jako první, vše důležité pak dohromady. Odsouvaní důležitých faktorů nakonec, anebo jejich odcházení vede k chybám v porozumění změny – ty nechceme.

Tip 4: Zpětná vazba nezbytná
Aktivně se ptejte, zda všichni změnám rozuměli, a zda je všichni chápou. Nestačí spokojit se s tím, že „ano, rozuměli“, je potřeba se přesvědčit. Lidé mají tendenci změny vytěsňovat, pamatujte na to. Současně je dobré ptát se jich na jejich názor (viz dále).

Tip 5: Hledejte spojence
Ne všichni jsou proti každé změně, a mezi těmi, kteří jsou proti se dříve, nebo později najde člověk, který podlehne. Takový člověk nám může pomáhat s komunikací, může se stát naším prostředníkem, a na druhé straně důvěrníkem. Není podstatné, aby uměl odpovědět na každou otázku, je podstatné, aby byl schopen každou otázku přijmout, a podat dál.

2. Co dělat, aby lidé změnu přijali (prosazení změn)

 


Tip 1: postoj autority
Prvním krokem k vyvolání účinného odporu proti změně je, dáváme-li najevo, že jsme si nejistí, a že nevíme, jak dál. Stejně tak pokud ve změnu sami neuvěříme, bude odpor mnohem tužší. Pokud nemáme změnu sami před sebou zdůvodněnou, a pokud v ní nevěříme, nemá smysl snažit se jí prosazovat u ostatních.

Tip 2: zapojte je!
Je dobré v procesu přijetí změny věnovat maximální pozornost zapojení těch, kterých se změna týká. Lidé by měli
  Mít možnost samostatně se rozhodovat a dílčích detailech
  Mít možnost rozhodovat o tom, jak bude změna přijata
  Mít prostor vyjednávat podrobnosti a detaily v procesu přijímaní změny

Tip 3: Stanovte klíčová data
Dobře prosazená změna je změna s konkrétním termínem a pevně daným harmonogramem zavedení. Pokud je Klíčové datum příliš daleko v budoucnosti, hrozí ignorování až do samotného konce. Pokud je příliš blízko, hrozí revolta. Hledejte optimální termín. Pokud je změna postupná, stanovte termíny, za které „nelze jít zpět“

Tip 4: Stanovte měřítka
Změnu je třeba měřit. Jasně, srozumitelně, exaktně, přehledně. Každý by měl vidět, jak změna probíhá, a kam změna vede. Je ideální, když má každý přehled o tom, jak velký a jak pozitivní je jeho podíl na změně.

Tip 5: Pochvalte
Důležitý element. Pochvalte pozitivní práci na změně. Oceňte konkrétní kroky, zvláště když jsou významné z hlediska celku. Když se něco nepodaří, není nutné to kritizovat, ale je nezbytné na to upozornit – ukazujeme, že máme kontrolu nad věcí.

3 Co dělat, když lidé změnu nepřijímají


Tip 1: stabilní postoj
Pokud něco nejde jak má, dávejte jasně najevo, že trváte na daném cíli, a že jste emocionálně stabilní. Lidé to ocení dokonce i v případě, že se jím to nelíbí.

Tip 2: Ukažte na příčinu
Neúspěšné zavadění změn má tisíce a jeden důvod: většina bývá smyšlená lidmi, kteří změnu nechtějí. Ukažte na příčinu, dejte jasně najevo, ze víte, kde je opravdový problém, demaskujte negativní. Není-li to nezbytné, neodsuzujte konkrétní lidi, ale řekněte jasně, co se má změnit, aby šly věci kupředu.

Tip 3: Hledejte spojence (2)
Žádný odpor není zcela kompaktní, vždy se najde někdo, kdo se nakonec projeví jako spřízněná duše. Hledejte člověka, který vám pomůže změnu prosadit, a začněte s ním spolupracovat. Pokud ho přesvědčíte, hledejte další. Přesvědčit všechny najednou je hezké, ale často to není technicky možné.

Tip 4: Zatištění autoritou
Mějte někoho, na koho se můžete obrátit, a kdo v případě problémů bude fungovat jako vám nadřízená autorita. Ne proto, abyste na něj sváděli neúspěchy, ale proto, aby vás podpořil v případě problémů.

Tip 5: Nepodlehněte nátlaku
Vzpoura? Revolta? Výhružky? Pokud jím podlehnete, pak už velmi pravděpodobně nikdy nic neprosadíte. I když je to nepříjemné, těmto věcem je nezbytné se postavit otevřeně a čelem. Jinak to nejde.

Tip 6: Vždy běžte příkladem
Když ne vy, Kdo? Běžte příkladem tak, aby to bylo jasně a srozumitelné vidět.

Přejeme vám hodně úspěchů www.firemní-sociolog.cz